Skip to main content

Lista refundacyjna – najnowsze informacje

Lista refundacyjna – najnowsze informacje

Z przyjemnością informuję, że z dniem 01.07.2024 roku na liście refundacyjnej zostaną umieszczone niżej wymienione leki w następujących wskazaniach:

1. Chłoniak grudkowy w programie B.12.FM. “Leczenie chorych na chłoniaki B-komórkowe” (w załączeniu)

    Mosunetuzumab w monoterapii – po co najmniej dwóch wcześniejszych liniach leczenia chłoniaka grudkowego, w tym zawierających przeciwciało anty-CD20 i lek alkilujący.

    2. Ziarniak grzybiasty lub zespół Sezary’ego w programie B.66 “Leczenie chorych na chłoniaki T-komórkowe” (w załączeniu)

    Mogamulizumab w monoterapii – po co najmniej jednej linii leczenia systemowego ziarniniaka grzybiastego lub zespołu Sezary’ego.

    Jednocześnie w dniu 30.06.2024 upłynął termin obowiązywania decyzji refundacyjnej dla Piksantronu, a wnioskodawca – Servier Polska podjął decyzję o nieskładaniu wniosku o kontynuację refundacji na kolejny okres obowiązywania.

    Poniżej znajdują się załączniki dotyczące programów lekowych.