Skip to main content

Informacje o PLRG

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:

  • opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków,
  • ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków,
  • prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych,
  • udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki,
  • inicjowanie i opiniowanie aktów prawnych w celu poprawy opieki nad chorymi na chłoniaki w Polsce,
  • inicjowanie, organizacja i wspieranie współpracy między krajowymi ośrodkami hematologicznymi i onkologicznymi w zakresie diagnostyki i leczenia chorych na chłoniaki,
  • wymianę doświadczeń z podmiotami związanymi z problematyką chłoniaków, w tym w ramach współpracy międzynarodowej.

Prezes: Jan M. Zaucha

Wiceprezes:
Anna Czyż
Sebastian Giebel

Skarbnik:
Tomasz Wróbel

Sekretarz:
Ewa Paszkiewicz-Kozik

Zarząd i pozostali członkowie:
Ewa Lech-Marańda 
Joanna Drozd-Sokołowska 
Edyta Subocz 

Komisja rewizyjna:
Dariusz Wołowiec 
Ewa Chmielowska 
Agnieszka Giza 

Sąd Koleżeński:
Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka 
Joanna Romejko-Jarosińska 
Janusz Meder 

Członkowie honorowi:

Prof. dr hab. med. Olga Mioduszewska (tytuł nadany 24.04.2009 r.)
Prof. dr hab. med. Jerzy Hołowiecki (tytuł nadany 19.09.2008 r.)
Dr n. med. Jarosław Czyż (tytuł nadany 27.10.2007 r.) 

Grupy robocze:

Chłoniak Hodgkina:
Jan Maciej Zaucha
Ewa Paszkiewicz-Kozik

Chłoniaki agresywne:
Anna Czyż
Monika Długosz-Danecka

Chłoniaki indolentne:
Joanna Drozd-Sokołowska

Chłoniak z komórek płaszcza:
Joanna Romejko-Jarosińska

Chłoniaki pozawęzłowe:
Dariusz Wołowiec
Agnieszka Giza

Chłoniaki z komórek T:
Ewa Chmielowska
Beata Ostrowska
Małgorzata Sokołowska-Wojdyło

Transplantacje:
Tomasz Czerw
Anna Czyż

Kardioonkologia:
Sebastian Szmit

Hematopatologia:
Monika Prochorec-Sobieszek

Badania Kliniczne:
Wojciech Jurczak

Członkostwo

Członkostwo zwyczajne 
Członkiem zwyczajnym PLRG może być obywatel Rzeczpospolitej Polskiej, który złoży deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia

Członkostwo wspierające
Członkiem wspierającym PLRG może być osoba fizyczna lub prawna, instytucja lub organizacja, zainteresowana wspieraniem merytorycznym lub finansowym Stowarzyszenia

Członkostwo OśrodkiPrzed wypełnieniem Deklaracji
prosimy o zapoznanie się
z dokumentami:
Statut Stowarzyszenia

Deklaracja:
Deklaracja zgłoszeniowa do PLRG