Skip to main content
Warsztaty Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków | Save-the-date

Szanowni Państwo, Polska Grupa Badawcza Chłoniaków zaprasza na wyjątkowe, pierwsze w historii warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie, które odbędą się w dniu 15 marca 2024 r. w Warszawie Warsztaty zostaną przeprowadzone przez specjalistów współpracujących na co dzień z PLRG, którzy podzielą się wiedzą dotyczącą diagnostyki i procesu leczenia chorych na chłoniaki. Praca w małych grupach pozwoli na […]

Zobacz
Spotkanie Grupy Roboczej Chłoniaków T-komórkowych 21.11.2023 r. godz. 18.00

Szanowni Państwo, serdecznie  zapraszamy Państwa na spotkanie Grupy Roboczej Chłoniaków T-komórkowych. Spotkanie on-line odbędzie się 21.11.2023 (wtorek) o godz.18.00. Podczas spotkania zostanie omówiony projekt T Cell Project realizowany wspólnie z dr Massimo Federicco  (University of Modena and Reggio Emilia Centro Oncologico Modenese, Modena, Italy). Inne pomysły na badania T-Komórkowe mile widziane. Sekretariat PLRG

Zobacz
Rejestracja na Posiedzenie Plenarne PALG/PLRG w dniach 30.11-01.12.2023 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że ruszyła rejestracja na Posiedzenie Plenarne PALG/PLRG, które odbędzie się w dniach 30.11-01.12.2023 r. w hotelu Novotel Łódź Centrum, Al. Piłsudskiego 11 w Łodzi. Uprzejmie prosimy o rejestrowanie się na spotkania poprzez link: Posiedzenie Plenarne PLRG/PALG  Obrady PLRG rozpoczną się w dniu 01.12.2023 r. o godz. 09.00 Szczegółowy program wydarzenia ogłosimy […]

Zobacz
Spotkanie EHA Lymphoma Group Dubrownik 15-16.10.2023 r.

Szanowni Państwo, w dniach 15-16.10.2023 r. w Dubrowniku odbyło się spotkanie EHA Lymphoma Group (EHA LyG). Z ramienia PLRG udział w nim wzięli: Jan Maciej Zaucha, Ewa Paszkiewicz-Kozik oraz Joanna Romejko-Jarosińska. Na spotkaniu omówiono toczące się projekty naukowe prowadzone przez grupy EHA LyG. Serdecznie zapraszamy do lektury sprawozdania

Zobacz
Wsparcie PLRG dla wprowadzenia Polivy w pierwszej linii leczenia chłoniaka DLBCL

W roku 2022 polatuzumab wedotyny (Polivy) został zatwierdzony przez EMA w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (R-CHP) w leczeniu dorosłych pacjentów z DLBCL, którzy nie byli poddani wcześniejszej terapii. Podstawą do rejestracji produktu była publikacja wyników badania POLARIX, w którym schemat Polivy-R-CHP wykazał swoją przewagę nad schematem R-CHOP (ryzyko progresji, nawrotu lub zgonu […]

Zobacz
POSIEDZENIE PLENARNE POLSKIEJ GRUPY DS. LECZENIA BIAŁACZEK U DOROSŁYCH (PALG) ORAZ POLSKIEJ GRUPY BADAWCZEJ CHŁONIAKÓW (PLRG) 30 LISTOPADA – 1 GRUDNIA 2023R.

Szanowni Państwo, W dniach 30.11-01.12 2023 r. odbędzie się kolejne Posiedzenie Plenarne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG). PROGRAM 30 listopada 2023 (czwartek) POSIEDZENIE PLENARNE PALG (cz.1 ) 09:00-09:05 Otwarcie konferencji (Sebastian Giebel) 09:05-09:40 Przewlekła białaczka szpikowa / Nowotwory mieloproliferacyjne (Tomasz Sacha, Maria Bieniaszewska) 09:40-11:40 Ostre białaczki szpikowe (Agnieszka Wierzbowska) […]

Zobacz
Nowa strona Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

Przedstawiamy nową stroną internetową Stowarzyszenia. Nową odsłonę zyskało także logo PLRG. W witrynie zamieszczamy informacje o Stowarzyszeniu: jego celach, składzie zarządu i działających w obrębie PLRG grupach roboczych. Powstałe zakładki tematyczne zawierają najnowsze doniesienia związane z działalnością Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz listy badań naukowych prowadzonych przez poszczególne grupy robocze. W zakładce “Aktualności” będą zamieszczane […]

Zobacz
Zebranie Grupy Roboczej Chłoniak Hodgkina w dniu 26.10.2023 r. godz. 20.00

“Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej Chłoniaka Hodgkina,które odbędzie się w formie wideo spotkania w dniu 26.10.2023 o godzinie 20.00. Adres do połączenia zostanie przesłany z Sekretariatu PLRG. Na spotkaniu przedstawimy  planowane projekty dla chorych na chłoniak Hodgkina.  Zapraszamy również do zgłaszania propozycji nowych badań w ramach Grupy HL. Agenda spotkania:* Leczenie pierwszo-liniowe […]

Zobacz
Prof. Zaucha: Naszym marzeniem jest wyleczenie każdego chorego z chłoniakiem Hodgkina

Jest Pan głównym badaczem niekomercyjnego badania klinicznego N-Burgund, będącym kontynuacją badania, Burgund prowadzonego przez Polską Grupę Badawczą Chłoniaków. Na czym polega innowacyjność nowego badania? To badanie dla chorych z oporną i nawrotową postacią chłoniaka Hodgkina. Chłoniak Hodgkina jest chorobą nowotworową, w przypadku której generalnie uzyskujemy dobre wyniki leczenia. Niestety, około 10% pacjentów jest pierwotnie chemioopornych, […]

Zobacz