Skip to main content
Chłoniaki MCL/BL/OUN | Warsztaty PLRG

15 marca 2024 r. odbędą się Warsztaty Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Drugi spośród proponowanych warsztatów będzie dotyczył chłoniaka z komórek płaszcza, chłoniaka Burkitta oraz chłoniaka pierwotnego ośrodkowego układu nerwowego. Warsztat poprowadzą: Program oraz link do rejestracji znaleźć można na stronie wydarzenia. Zapraszamy do udziału.

Zobacz
Chłoniaki indolentne MZL/MW | Warsztaty PLRG

15 marca 2024 r. odbędą się Warsztaty Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Pierwszy z proponowanych warsztatów nosi tytuł: Chłoniaki indolentne MZL/MW. Warsztat poprowadzą: Program oraz link do rejestracji znaleźć można na stronie wydarzenia. Zapraszamy do udziału.

Zobacz
Posiedzenie Plenarne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

14 marca 2024 r. odbędzie się Posiedzenie Plenarne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, po którym zaplanowana została Konferencja PLRG. Gościem specjalnym będzie prof. Massimo Federico. Massimo Federico jest profesorem onkologii medycznej na Uniwersytecie w Modenie oraz Reggio Emilia w Modenie, we Włoszech, a także doradcą na Oddziale Chłoniaków w Centrum Onkologii w Modenie. Obecnie prof. Federico […]

Zobacz
Badania dla Pacjentów z Chłoniakiem Hodgkina w Polsce: Współpraca PLRG z Fondazione Italiana Linfomi

Szanowni Państwo, w najbliższym czasie PLRG planuje dołączyć do realizowanego przez grupę włoską, Fondazione Italiana Linfomi (FIL), badania “Prospective study on elderly (≥65 years) patients affected with classical Hodgkin Lymphoma undergoing Comprehensive Geriatric Assessment at diagnosis”. Jest to prospektywne, obserwacyjne badanie, którego celem pierwszorzędowym jest stworzenie indeksu prognostycznego z wykorzystaniem skali całościowej oceny geriatrycznej dla […]

Zobacz
Warsztaty PLRG | Zaproszenie

Zapraszamy do udziału w Warsztatach PLRG pt. “Zostań ekspertem w leczeniu chłoniaków”, które odbędą się w dniach 14-15 marca 2024 r., w Hotelu Mercure Warszawa Grand, ul. Krucza 28 00-522 Warszawa.14 marca 2024 r. zaplanowane jest Posiedzenie Plenarne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Natomiast 15 marca odbędzie się 5 warsztatów o następującej tematyce: Wśród ekspertów prowadzących […]

Zobacz
15 lutego webinar Gość PLRG – prof. Martin Dreyling

Zapraszamy na spotkanie online z prof. Martinem Dreylingiem, które odbędzie się 15.02.2024 o godzinie 15.00. Profesor Martin Dreyling to wybitny ekspert w leczenia chłoniaków. Koncentruje się naukowo na zagadnieniach takich jak molekularne podstawy transformacji złośliwej i czynniki podatności na limfomagenezę, rozregulowanie cyklu komórkowego w chorobie modelowej chłoniaka z komórek płaszcza, wtórne zmiany genetyczne i biologiczne, […]

Zobacz
Życzenia świąteczne

W magiczny czas Bożego Narodzenia pragniemy złożyć moc gorących życzeń zdrowia, szczęścia oraz spokojnych chwil spędzonych z gronie rodziny oraz najbliższych.Niech obecna końcówka roku budzi w Was same dobre wspomnienia i da nadzieję na kolejny, jeszcze lepszy rok. Zarząd PLRG

Zobacz
Warsztaty Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków | Save-the-date

Szanowni Państwo, Polska Grupa Badawcza Chłoniaków zaprasza na wyjątkowe, pierwsze w historii warsztaty organizowane przez Stowarzyszenie, które odbędą się w dniu 15 marca 2024 r. w Warszawie Warsztaty zostaną przeprowadzone przez specjalistów współpracujących na co dzień z PLRG, którzy podzielą się wiedzą dotyczącą diagnostyki i procesu leczenia chorych na chłoniaki. Praca w małych grupach pozwoli na […]

Zobacz
Rejestracja na Posiedzenie Plenarne PALG/PLRG w dniach 30.11-01.12.2023 r.

Szanowni Państwo, Uprzejmie informujemy, że ruszyła rejestracja na Posiedzenie Plenarne PALG/PLRG, które odbędzie się w dniach 30.11-01.12.2023 r. w hotelu Novotel Łódź Centrum, Al. Piłsudskiego 11 w Łodzi. Uprzejmie prosimy o rejestrowanie się na spotkania poprzez link: Posiedzenie Plenarne PLRG/PALG  Obrady PLRG rozpoczną się w dniu 01.12.2023 r. o godz. 09.00 Szczegółowy program wydarzenia ogłosimy […]

Zobacz
Spotkanie EHA Lymphoma Group Dubrownik 15-16.10.2023 r.

Szanowni Państwo, w dniach 15-16.10.2023 r. w Dubrowniku odbyło się spotkanie EHA Lymphoma Group (EHA LyG). Z ramienia PLRG udział w nim wzięli: Jan Maciej Zaucha, Ewa Paszkiewicz-Kozik oraz Joanna Romejko-Jarosińska. Na spotkaniu omówiono toczące się projekty naukowe prowadzone przez grupy EHA LyG. Serdecznie zapraszamy do lektury sprawozdania

Zobacz
Wsparcie PLRG dla wprowadzenia Polivy w pierwszej linii leczenia chłoniaka DLBCL

W roku 2022 polatuzumab wedotyny (Polivy) został zatwierdzony przez EMA w skojarzeniu z rytuksymabem, cyklofosfamidem, doksorubicyną i prednizonem (R-CHP) w leczeniu dorosłych pacjentów z DLBCL, którzy nie byli poddani wcześniejszej terapii. Podstawą do rejestracji produktu była publikacja wyników badania POLARIX, w którym schemat Polivy-R-CHP wykazał swoją przewagę nad schematem R-CHOP (ryzyko progresji, nawrotu lub zgonu […]

Zobacz
POSIEDZENIE PLENARNE POLSKIEJ GRUPY DS. LECZENIA BIAŁACZEK U DOROSŁYCH (PALG) ORAZ POLSKIEJ GRUPY BADAWCZEJ CHŁONIAKÓW (PLRG) 30 LISTOPADA – 1 GRUDNIA 2023R.

Szanowni Państwo, W dniach 30.11-01.12 2023 r. odbędzie się kolejne Posiedzenie Plenarne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG). PROGRAM 30 listopada 2023 (czwartek) POSIEDZENIE PLENARNE PALG (cz.1 ) 09:00-09:05 Otwarcie konferencji (Sebastian Giebel) 09:05-09:40 Przewlekła białaczka szpikowa / Nowotwory mieloproliferacyjne (Tomasz Sacha, Maria Bieniaszewska) 09:40-11:40 Ostre białaczki szpikowe (Agnieszka Wierzbowska) […]

Zobacz
Nowa strona Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

Przedstawiamy nową stroną internetową Stowarzyszenia. Nową odsłonę zyskało także logo PLRG. W witrynie zamieszczamy informacje o Stowarzyszeniu: jego celach, składzie zarządu i działających w obrębie PLRG grupach roboczych. Powstałe zakładki tematyczne zawierają najnowsze doniesienia związane z działalnością Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz listy badań naukowych prowadzonych przez poszczególne grupy robocze. W zakładce “Aktualności” będą zamieszczane […]

Zobacz
Zebranie Grupy Roboczej Chłoniak Hodgkina w dniu 26.10.2023 r. godz. 20.00

“Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej Chłoniaka Hodgkina,które odbędzie się w formie wideo spotkania w dniu 26.10.2023 o godzinie 20.00. Adres do połączenia zostanie przesłany z Sekretariatu PLRG. Na spotkaniu przedstawimy  planowane projekty dla chorych na chłoniak Hodgkina.  Zapraszamy również do zgłaszania propozycji nowych badań w ramach Grupy HL. Agenda spotkania:* Leczenie pierwszo-liniowe […]

Zobacz