Skip to main content

Polska Reprezentacja w EHA

Polska Reprezentacja w EHA

Europejskie Stowarzyszenie Hematologiczne jest członkowską, pozarządową organizacją non-profit, zrzeszającą naukowców, lekarzy i studentów z Europy i Ameryki Północnej, którzy są aktywnie zaangażowani w proces budowania społeczności poświęconej tematyce hematologicznej.

EHA służy jako platforma dla osób i instytucji, dzięki której mogą nawiązywać współpracę, tworzyć i promować najwyższej jakości opiekę nad pacjentami. W swoich działaniach wykorzystuje programy edukacyjne, badania i szeroko rozumiane wsparcie merytoryczne dostępne stacjonarnie oraz online.

Europejskie Stowarzyszenie Hematologiczne zostało założone w 1992 r., a dziś jest prężnie rozwijającą się strukturą, której wielkość można zobrazować w liczbach:

 • 55,000 lekarzy hematologów z całego świata zrzeszonych w EHA,
 • 18,000 osób uczestniczących w wydarzeniach organizowanych przez EHA, w tym, w corocznym Kongresie odbywającym się w czerwcu w różnych państwach Europy. W roku 2024 gospodarzem kongresu był Madryt,
 • 6,500 członków w ponad 100 krajach Europy i Ameryki Północnej,
 • 500 osób wnoszących aktywny wkład w działania 20 komisji, oddziałów i zarządów,
 • 45 dyrektorów zarządzających, którzy wyznaczają strategie, określają cele i tworzą biznes plany, tak, aby wszystkie działania służyły społeczności EHA,
 • 24 wyspecjalizowane grupy robocze, składające się w szczególności z młodych lekarzy hematologów, wspierających naukę i szerzących wiedzę w zakresie badań podstawowych, translacyjnych i klinicznych,
 • 16 członków zarządu, którzy tworzą wizję, budują misję i wyznaczają wartości, którymi kieruje się EHA.

Misja i założenia

Misja EHA opiera się na czterech głównych filarach:

 • Zrzeszania hematologów z całego świata,
 • Wspierania rozwoju hematologów i prowadzonych przez nich badań,
 • Standaryzowania edukacji hematologicznej,
 • Propagowania zainteresowań hematologicznych pośród hematologów.

Nadrzędnym celem Stowarzyszenia jest zbudowanie najbardziej wykwalifikowanego zespołu lekarzy i naukowców oraz opracowanie takich działań, które pozwolą zapobiegać występowaniu chorób hematologicznych, wprowadzą nowe metody leczenia oraz podniosą jakość życia osób dotkniętych różnymi chorobami krwi.

Krajowe Towarzystwa Hematologiczne na całym świecie odgrywają bardzo ważną rolę we współpracy z EHA. Każdego roku w styczniu, w Hadze odbywają się spotkania zrzeszonych towarzystw. Podczas corocznych zjazdów uczestnicy prowadzą konstruktywne rozmowy, czerpią inspirację dobrych praktyk zespołów z innych krajów, a także dzielą się nowościami ze świata nauki, takimi jak nowe formy diagnostyczne czy najnowsze dostępne leki. Spotkania te polegają także na wzajemnej pomocy w zakresie analizy występujących trudności i omawianiu sposobów radzenia sobie z nimi na podstawie doświadczeń innych państw.

Programy badawcze

Młodzi lekarze hematolodzy należący do EHA mają szansę brać udział w programach edukacyjnych i badawczych, takich jak TRTH czy klinicznych CRTH. Od dwóch lat EHA oferuje także program Lighting the Flame, skierowany do studentów medycyny, stażystów, a także rezydentów kończących studia i dopiero planujących swoją ścieżkę kariery. Dodatkowo, EHA opracowało wytyczne do nauczania w postaci Europejskiego Hematologicznego Programu Nauczania, skierowanego do przyszłych lekarzy. Program nauczania oferuje szkolenia, kursy i testy z wiedzy hematologicznej. Kurs organizowany przez EHA kończy się Europejskim Egzaminem Hematologicznym.

Współpraca

Większość aktywnych członków EHA ma od 20 do 45 lat, co napawa dużym optymizmem i daje nadzieję na dalszy rozwój Stowarzyszenia. Podczas ostatniego kongresu prof. Konstanze Döhner, prezydent-elekt EHA, podkreśliła fakt, iż w ciągu ostatnich 3 lat dzięki bardzo dobrej współpracy z Polską, widoczne jest zwiększone zainteresowanie dołączeniem do struktur EHA.

Obecnie z ramienia Polski do EHA należą:

 • Prof. dr hab. n. med. Anetta Undas, jako Członek Zwyczajny w komitecie Stypendiów i Grantów,
 • Prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak, jako Zrzeszony Członek Regionalny w Komitecie ds. Wytycznych,
 • Prof. dr hab. n. med. Jerzy Windyga, jako Członek Komitetu Programu Naukowego,
 • Prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, jako Konsultant Zarządu Komitetu Programu Naukowego,
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha, jako Członek Zarządu Grupy Chłoniakowej,
 • Prof. dr hab. n. med. Jan Walewski, jako Członek Wyspecjalizowanej Grupy Roboczej,
 • Dr n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik, jako Członek Wyspecjalizowanej Grupy Roboczej,
 • Dr n. med. Joanna Romejko-Jarosińska, prof. NIO, jako Członek Wyspecjalizowanej Grupy Roboczej,
 • Dr Rafał Machowicz, jako Członek Zwyczajny w EHA Młodych.

Programy grantowe

Każdego roku EHA przyznaje granty dla naukowców z Europy. Aby zwiększyć dostępność grantów badawczych, EHA dostosowała kryteria przydzielania grantów, dzięki czemu, między innymi Polska zakwalifikowała się do programu stypendialnego.

Na podstawie: Döhner K. The European Hematology Association. V Hematologia Kliniczna i Doświadczalna – Relacje cyfrowe.