Skip to main content

POLSKA GRUPA BADAWCZA CHŁONIAKÓW
POLISH LYMPHOMA RESEARCH GROUP

tel.: +48 58 584 43 40, sekretariat@plrg.pl

Adres korespondencyjny: ul. Mariana Smoluchowskiego 17, 80-214 Gdańsk