Skip to main content

Zebranie Grupy Roboczej Chłoniak Hodgkina w dniu 26.10.2023 r. godz. 20.00

Zebranie Grupy Roboczej Chłoniak Hodgkina w dniu 26.10.2023 r. godz. 20.00

“Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy na spotkanie Grupy Roboczej Chłoniaka Hodgkina,
które odbędzie się w formie wideo spotkania w dniu 26.10.2023 o godzinie 20.00. Adres do połączenia zostanie przesłany z Sekretariatu PLRG. Na spotkaniu przedstawimy  planowane projekty dla chorych na chłoniak Hodgkina.  Zapraszamy również do zgłaszania propozycji nowych badań w ramach Grupy HL.

Agenda spotkania:
* Leczenie pierwszo-liniowe chorych starszych – propozycja badania
wieloośrodkowego,
* Zastosowanie leku SEL24/MEN1703 – inhibitora kinaz PIM/FLT3 u opornych
pacjentów z chłoniakiem Hodgkina, niekwalifikujących się lub z chorobą
nawrotową po allotransplantacji.
* omówienie możliwości współpracy z grupą hematopatologii – rejestr
Nieklasycznego Chłoniaka Hodgkina  (NLPHL).
* Wolne wnioski

Z pozdrowieniami,
Jan Maciej Zaucha i Ewa Paszkiewicz-Kozik”