Skip to main content

Prof. Kai Hübl gościem PLRG

Serdecznie zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach cyklu GOŚĆ PLRG, które odbędzie się 21 maja 2024 r. o godzinie 15.00 na platformie ZOOM.

Prof. Kai Hübl gościem PLRG

Tym razem będziemy gościć Pana Profesora Kaia Hubla z Universitätsklinikum Köln, który prowadzi liczne badania kliniczne I-III fazy oraz jest autorem ponad 141 publikacji z zakresu chłoniaka Hodgkina. Jest członkiem ESMO, ASH oraz inicjatorem European HIV Lymphoma Expert Network jako części EHA Lymphoma Group.

Prof. Kai Hübl

Podczas spotkania zostaną omówione kwestie związane z leczeniem pacjentów z rozpoznaniem chłoniaka zależnego do HIV – odrębności prezentacji klinicznej, leczenia i powikłań leczenia w porównaniu do populacji pacjentów niezakażonych HIV.

W dyskusji wezmą również udział eksperci: hematolodzy i specjalista chorób zakaźnych.

dr n. med. Agnieszka Giza
prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
prof. dr hab. n. med. Monika Bociąga-Jasik