Skip to main content

Prof. Jan Maciej Zaucha o najnowszych metodach leczenia chłoniaków agresywnych

Zapraszamy do zapoznania się z wypowiedzią prof. dr. hab. n. med. Jana Macieja Zauchy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, prezesa PLRG. Materiał został zrealizowany w czasie konferencji EHA2024 w ramach cyklu "Naukowe doniesienia i informacje ze świata hematoonkologii".

Prof. Jan Maciej Zaucha o najnowszych metodach leczenia chłoniaków agresywnych

Prof. Jan Maciej Zaucha: “Z gorącego Madrytu – gorące doniesienia. Tym razem dotyczące chłoniaków agresywnych. Były trzy ciekawe prezentacje, którymi chciałbym się podzielić. Pierwsza prezentacja dotyczyła zastosowania epcoritamabu w 1. linii chorych głównie na chłoniaka DLBCL oprócz standardowego leczenia. Była to nieduża grupa pacjentów, ale wyniki świetne – 100% wszystkich odpowiedzi, 90% całkowitych remisji, mediana follow up krótka – 7 miesięcy, ale do tej pory tylko jedno wydarzenie. Jest to znacząco lepszy wynik od Pola-R-CHP, który stosujemy u chorych w standardzie. Tak że myślę, że jest to bardzo interesujące połączenie. 

Drugie doniesienie, które będzie przedmiotem sesji plenarnej i które było zgłoszone jako abstrakt po oficjalnym przyjęciu wszystkich streszczeń, to badanie STARGLO, badanie firmy Roche. To było randomizowane badanie, w którym stosowano glofitamab w połączeniu z chemioterapią R-GemOX, a standardowe ramię to była właśnie terapia GemOX. W tym badaniu wykazano znaczący wzrost całkowitych remisji u chorych leczonych glofitamabem. 50-60% chorych uzyskało odpowiedź, z czego ponad 50% – całkowite remisje i, co więcej, te remisje były trwałe, ponieważ 50% chorych po 2 latach tę remisję utrzymywało. Jest to co najmniej 33% wzrost całkowitych remisji w stosunku do ramienia standardowego. Co więcej, tylko dwóch chorych, bo było to badanie dla chorych, którzy nie byli kandydatami do autologicznej transplantacji, tylko 2 chorych w tym badaniu zostało poddanych autologicznej transplantacji, jeden allogenicznej transplantacji. Myślę więc, że ten schemat może być standardem w leczeniu chorych z opornym nawrotowym chłoniakiem DLBCL. 

Wreszcie trzecie doniesienie na temat cząsteczki, która ma wzmocnić działanie glofitamabu, działanie przeciwciała bispecyficznego. Było bardzo interesujące doniesienie pokazujące, że rzeczywiście ta cząsteczka, która jest cząsteczką kostymulującą aktywującą limfocyty B oraz komórki, które są zaopatrzone w domenę 41BB powodują ekspansję komórek pamięci, co przekłada się na większą liczbę komórek pamięci w głębszą odpowiedź i być może przełoży się na to, że pacjenci będą lepiej odpowiadali. Ma to zapobiec wyczerpaniu komórek T, które obserwujemy u chorych leczonych przeciwciałami bispecyficznymi.

Szanowni Państwo, pozostałe ciekawe informacje z konferencji EHA będą przedstawione na naszej konferencji, Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków, EHA ASCO Lugano, która odbędzie się 3-4 lipca, online. Zapraszam do rejestracji i udziału. Informacje otrzymają Państwo drogą mailową, ale również na stronie Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków są wszystkie informacje niezbędne do rejestracji. Bardzo serdecznie zapraszam”.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałem.

Źródło: hematoonkologia.pl