Skip to main content

Podsumowanie posiedzenia plenarnego PLRG z dnia 26.09.2023 r.

W dniu 26.09.2023 r. w formule online odbyło się posiedzenie plenarne Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.

Podsumowanie posiedzenia plenarnego PLRG z dnia 26.09.2023 r.

W posiedzeniu wzięły udział 34 osoby. W pierwszej części zostało przedstawione sprawozdanie z dotychczasowej działalności PLRG. Propozycję współpracy zaprezentowała firma Ryvu Therapeutics. Następnie wystąpienia dotyczące badań klinicznych przedstawili prof. Przemysław Juszczyński, prof. dr hab. Wojciech Jurczak oraz Janusz Szczepanik. Prof. dr hab. Monika Prochorec-Sobieszek zaprezentowała możliwości współpracy sekcji Hematopatologii z innymi grupami roboczymi PLRG, a dr hab. Sebastian Szmit możliwości rozwoju sekcji Kardioonkologii.

Prof. dr hab. Bartosz Puła przedstawił badanie PALIMRI finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych.

W drugiej części spotkania pod przewodnictwem prof. dr hab. Anny Czyż sprawozdanie oraz plany na najbliższą przyszłość przedstawiły grupy robocze PLRG: chłoniaki pozawęzłowe, chłoniaki agresywne, chłoniak Hodgkina, chłoniaki z komórek T oraz chłoniaki indolentne.

Dostęp do prezentacji będzie dla Państwa widoczny  w Strefie Członkowskiej, do której dostęp uzyskacie Państwo po rejestracji w systemie  – https://int.plrg.pl/dolacz/ do czego serdecznie zachęcamy.

 Jednocześnie przypominamy, że w dniu 30.11-02.12.2023 r. odbędzie się posiedzenie plenarne Polskiej Grupy ds. Leczenia Białaczek u Dorosłych (PALG) oraz Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków (PLRG).