Skip to main content

Nowa strona Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

Nowa strona Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków

Przedstawiamy nową stroną internetową Stowarzyszenia. Nową odsłonę zyskało także logo PLRG.

W witrynie zamieszczamy informacje o Stowarzyszeniu: jego celach, składzie zarządu i działających w obrębie PLRG grupach roboczych. Powstałe zakładki tematyczne zawierają najnowsze doniesienia związane z działalnością Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków oraz listy badań naukowych prowadzonych przez poszczególne grupy robocze. W zakładce “Aktualności” będą zamieszczane informacje o planowanych wydarzeniach, również o nadchodzących zebraniach i posiedzeniach PLRG oraz grup roboczych. Ponadto na stronie pojawią się transmisje webinarów organizowanych przez Stowarzyszenie.

Polska Grupa Badawcza Chłoniaków zdecydowała się również na opracowanie nowego znaku. W wyniku rozmów i przemyśleń powstał znak składający się z akronimów pochodzących od nazwy „Polish Lymphoma Research Group”, ułożonych w formie sygnetu. Obła forma w zamyśle nawiązuje do elementów takich jak węzły chłonne oraz budowa limfocytów. Wybór biało-czerwonych kolorów wskazuje na miejsce pochodzenia Grupy, dodatkowo czerwień jest kolorem często kojarzonym z fundacjami charytatywnymi i medycznymi.

Za pomocą strony internetowej można również korzystać z systemu członkowskiego Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. W tym celu należy otworzyć zakładkę “Logowanie”, po czym wybrać przycisk “Przejdź do systemu członkowskiego”.

Wszyscy, również długoletni, członkowie PLRG oraz osoby chcące dołączyć do Stowarzyszenia są proszone o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który posłuży do potwierdzenia lub uzyskania członkostwa, co znacznie usprawni kwestie zarządzania zasobami osobowymi. W kwestionariuszu znajduje się miejsce na przypomnienie daty wstąpienia do PLRG.

Na podstawienie wypełnionego kwestionariusza zostanie utworzone konto w internetowym systemie członkowskim.

Zapraszamy do odwiedzania witryny Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.