Skip to main content

Grupa Robocza Chłoniaki z Komórek Płaszcza

Grupa Robocza Chłoniaki z Komórek Płaszcza

Joanna Romejko-Jarosińska

  1. Badanie PLRG12 „Zastosowanie akalabrutynibu u chorych z przewlekłą białaczką limfocytową lub chłoniakiem z komórek płaszcza poddanych allogenicznemu przeszczepieniu komórek macierzystych”, Wojciech Jurczak.
  2. Badanie TRIANGLE „Autologous Transplantation after a Rituximab/Ibrutinib/ara-c Containing Induction in Generalized Mantle Cell Lymphoma – a Randomized European MCL Network Trial”, PI prof. Jan Walewski.
  3. Badanie MCLR2 dla chorych starszych, prof. Jan Walewski.

TEMATY PLANOWANE:

  1. Leczenie chorych w pierwszej linii na chłoniaki MCL – badanie retrospektywne – z ostatnich 5 lat.
  2. Współistnienie drugiego nowotworu z chłoniakiem z komórek płaszcza – badanie retrospektywne.
  3. Postać indolentna : obserwacja czy leczenie.
  4. Ocena TP53.