Skip to main content

Grupa robocza Chłoniaki T Komórkowe

Grupa robocza Chłoniaki T Komórkowe

Ewa Chmielowska, Małgorzata Sokołowska-Wojtyło, Beata Ostrowska

  1. Retrospektywna wieloośrodkowa analiza chłoniaków T komórkowych postaci węzłowych.
  2. Zastosowanie nivolumabu w leczeniu nawrotowych postaci ziarniniaka grzybiastego badanie obserwacyjne, prospektywne, Ewa Chmielowska.
  3. Mogamulizumab w leczeniu dorosłych pacjentów z ziarniniakiem grzybiastym lub zespołem Sézary’ego – doświadczenia wieloośrodkowe, Ewa Chmielowska.
  4. Sposoby leczenia chłoniaków limfoblastycznych w zależności od postaci fenotypowych/ grup rokowniczych – miejsce allotransplantacji,  Beata Ostrowska.
  5. Brentuximab vedotin  w leczeniu chłoniaka anaplastycznego wg programu lekowego  – raportowanie nowych przypadków, Katarzyna Domańska-Czyż.
  6. Blastyczny plazmocytoidny nowotwór z komórek dendrytycznych – doświadczenia wieloośrodkowe, Łukasz Targoński.
  7. Nasal-type NK/T – doświadczenia wieloośrodkowe, Monika Świerkowska, Joanna Tajer.
  8. Propozycja współpracy w ramach T-cell Project 2.0, raportowanie wszystkich nowych T-NHL, Marcin Szymański.