Skip to main content

Grupa Robocza Chłoniaki Pozawęzłowe

Grupa Robocza Chłoniaki Pozawęzłowe

Dariusz Wołowiec, Agnieszka Giza

 1. Chłoniaki układu endokrynnego -badanie retrospektywne PLRG, prof. Dariusz Wołowiec, dr Magdalena Witkowska – badanie aktywne.
 2. Chłoniaki pierwotne nerki, prof. Dariusz Wołowiec.
 3. Chłoniaki z współistnieniem ITP i/lub AIHA i /lub PRCA – badanie retrospektywne PLRG, dr Magdalena Witkowska, prof. Piotr Smolewski.
 4. Projekt prospektywnej analizy częstości i znaczenia obecności białka monoklonalnego w chłoniakach nieziarniczych, dr Magdalena Olszewska-Szopa, prof. Krzysztof Giannopoulos – badanie aktywne.
 5. Współwystępowania NHL i mieloproliferacji, dr Magdalena Olszewska-Szopa – badanie nieaktywne. 
 6. Skuteczność i bezpieczeństwo kondycjonowania z autotransplantacją komórek macierzystych, jako leczenia konsolidującego po indukcyjnej immunochemioterapii chłoniaka ośrodkowego układu nerwowego (2010-2020), dr Beata Ostrowska.
 7. Choroba Castlemana, obraz kliniczny, leczenie, doświadczenia polskie (2005-2020), dr Beata Ostrowska – badanie nieaktywne.
 8. Projekt analizy przypadków jednoczesnego występowania chłoniaka B komórkowego i skórnego T komórkowego – retrospektywne badanie, dr Agnieszka Giza, końcowy etap publikacji – The coexistence of Cutaneous T Cell Lymphoma and systemic B Cell Malignancies: clinical characteristic of 20 cases: a retrospective analysis of Polish Lymphoma Research Group.
 9. Chłoniak pierwotny płuca, dr Agnieszka Giza, dr Elżebita Kalicińska. The clinical landscape of primary pulmonary lymphoma in the Polish population: a multicenter retrospective study of the Polish Lymphoma Research Group (PLRG).
 10. Chłoniak pierwotny piersi, dr Joanna Romejko-Jarosińska.
 11. Chłoniak zależny od HIV, dr Agnieszka Giza, dr hab. Monika Bociąga–Jasik, Hubert Wysogląd (Studenckie Koło Naukowe).