Skip to main content

Grupa Robocza Chłoniaki Indolentne

Grupa Robocza Chłoniaki Indolentne

Joanna Drozd-Sokołowska

  1. Obinutuzumab w połączeniu z chemioterapią w leczeniu indukcyjnym chorych na chłoniaka grudkowego – update, Ewa Paszkiewicz-Kozik.
  2. Powikłania infekcyjne u pacjentów chorych na FL leczonych obinutuzumabem, Joanna Drozd-Sokołowska.
  3. Transformacja MZL do chłoniaka o wysokiej złośliwości lub innego podtypu chłoniaka – charakterystyka chorych i metody leczenia, Joanna Romejko-Jarosińska.
  4. Znaczenie autotransplantacji komórek krwiotwórczych u chorych na chłoniaka grudkowego, Anastazja Szlauer-Stefańska.
  5. Lenalidomid w pierwszej linii w leczeniu pacjentów chorych na chłoniaki indolentne, Ewa Lech-Marańda.
  6. Charakterystyka chorych na chłoniaki strefy brzeżnej, ocena stosowanych metod leczenia, Joanna Romejko-Jarosińska.
  7. Makroglobulinemia Waldenstroema – ocena stosowanych metod leczenia i ich skuteczności, Ewa Lech-Marańda.
  8. Chłoniaki MZL oczodołu (od 2015), Joanna Romejko-Jarosińska, Agnieszka Giza.
  9. Zakażenia wirusowe CMV, EBV, HHV6 u chorych na chłoniaki, Joanna Drozd-Sokołowska, Joanna Romejko-Jarosińska.
  10. Indolentne chłoniaki z komórek płaszcza, Joanna Romejko-Jarosińska, Agnieszka Szeremet.