Skip to main content

Grupa Robocza Chłoniaki Agresywne

Grupa Robocza Chłoniaki Agresywne

Anna Czyż, Monika Długosz-Danecka

1. Badanie ABM: Badanie Rationale – projekt IHIT, wykonawcy ośrodki PLRG – istota badania to ocena krążącego DNA jako wczesnego predyktora wznowy u chorych leczonych R-CHOP w pierwszej linii, PI prof. Ewa Lech-Marańda.

2. Wyniki immunochemioterapii Pola-BR u chorych na oporne i nawrotowe chłoniaki rozlane z dużych komórek B z analizą czynników prognostycznych – dane z rzeczywistej praktyki klinicznej, Anna Czyż, Joanna Drozd-Sokołowska, Monika Długosz-Danecka, Ewa Lech-Marańda.

*Podtemat: Badanie NGS u chorych leczonych Pola-BR w celu oceny występowania CHIP i poszukiwania związku z wynikami leczenia, Joanna Drozd-Sokołowska, Ewa Lech-Marańda.

3. Wyniki autoHSCT w R/R DLBCL wysokiego ryzyka (pierwotna oporność, nawrót do 12 m, double hit/double expressor, wysokie IPI w nawrocie) – wspólnie z Sekcją SCT PLRG – analiza wyników w kontekście nowego wskazania rejestracyjnego dla CAR-T , T. Czerw, A. Czyż.