Skip to main content

Grupa robocza Chłoniak Hodgkina

Grupa robocza Chłoniak Hodgkina

Jan Maciej Zaucha, Ewa Paszkiewicz-Kozik

  1. Manuskrypt wieloośrodkowego badania:  Zastosowanie chemioterapii ratunkowej: bendamustyna, gemcytabina, deksametason (BGD) z następową autologiczną transplantacją komórek układu krwiotwórczego u chorych na chłoniaka Hodgkina nie odpowiadających na leczenie ABVD – wieloośrodkowe badanie II fazy, PLRG-HL1/BURGUND.  
  2. Rekrutacja w wieloośrodkowym badaniu:  Zastosowanie niwolumabu (N) z następową chemioterapią: bendamustyną, gemcytabiną i deksametazonem (BGD) z autologiczną transplantacją szpiku u chorych na chłoniaka Hodgkina opornego na leczenie 1 linii.
  3. Radiation-Free Therapy for the Initial treatment of Good prognosis early non-bulky HL, defined by a low Metabolic Tumor Volume and a negative interim PET after 2 chemotherapy cycles (RAFTING-2019), PI Jan Maciej Zaucha.
  4. NLPHL. Przygotowanie streszczenia na PTHiT Katowice 2023.