Skip to main content

Grupa Kardiologii Onkologicznej PLRG

Grupa Kardiologii Onkologicznej PLRG

Sebastian Szmit

  1. Ocena bezpieczeństwa kardiologicznego i skuteczności przeciwnowotworowej leku piksantron, Dariusz Wołowiec.
  2. Rejestr przypadków zespołu Takotsubo wśród chorych na chłoniaki, Joanna Drozd-Sokołowska.
  3. Kardiotoksyczność inhibitorów kinazy Brutona: badanie obserwacyjne, Bartosz Puła.
  4. Wyjściowe badanie echokardiograficzne a wybór terapii w DLBCL, Sebastian Szmit.