Skip to main content

EHA ASCO i LUGANO 2024

Serdecznie zapraszamy do udziału w webinarze Polskiej Badawczej Grupy Chłoniaków.

EHA ASCO i LUGANO 2024

Wydarzenie odbędzie się w dniach 3-4 lipca 2024 r. i będzie stanowiło podsumowanie konferencji EHA oraz ASCO.

Program

Powitanie: prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

17.00 - 17.15 Co nowego w diagnostyce chłoniaków?
prof. dr hab. n. med. Grzegorz Rymkiewicz

17.15 - 17.30 Chłoniak DLBCL i inne B wysoce agresywne
prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

17.30 - 17.45 Najbardziej obiecujące nowości w terapii CAR-T
prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel

17.45 - 18.00 Dyskusja

18.00 - 18.15 Lunsumio - pierwsze przeciwciało bispecyficzne w leczeniu chorych na RR FL - od 1 lipca w programie lekowym B.12.
prof. dr hab. n. med. Iwona Hus
Sesja pod patronatem firmy Roche
Roche

18.15 - 18.30 Skuteczność ibrutynibu w 1L PBL - monoterapia i schemat ograniczony w czasie I+V
dr hab. n. med. Bartosz Puła
Wykład Sponsorowany firmy Janssen
Janssen

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

18.30 - 18.45 Chłoniaki indolentne poza MZL
prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda

18.45 - 19.00 Chłoniaki MZL
dr n. med. Joanna Drozd-Sokołowska

19.00 - 19.15 Chłoniaki pozawęzłowe w tym chłoniaki miejsc uprzywilejowanych
prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec

19.15 - 19.30 SLL/CLL
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos

19.30 - 19.45 Dyskusja
Powitanie: prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

Prowadzący: dr hab. n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. NIO

17.00 - 17.15 Chłoniaki T-komórkowe
dr n. med. Agnieszka Giza

17.15 - 17.30 Chłoniak Hodgkina
prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
Sesja pod patronatem firmy Takeda
Takeda

17.30 - 17.45 Rzadkie chłoniaki
dr hab. n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. NIO

17.45 - 18.00 Dyskusja

18.00 - 18.15 Optymalizacja terapii DLBCL z wykorzystaniem epkorytamabu
prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak
Wykład Sponsorowany firmy Abbvie
Abbvie

18.15 - 18.30 Akalabrutynib – optymalizacja podejścia terapeutycznego leczenia chłoniaków indolentnych
prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha
Sesja pod patronatem firmy AstraZeneca
AstraZeneca

Prowadzący: prof. dr hab. n. med. Anna Czyż

18.30 - 18.45 Chłoniak z komórek płaszcza
prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak

18.45 - 19.00 Najbardziej obiecujące trendy w leczeniu chłoniaków
dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka, prof. NIO

19.00 - 19.30 Dyskusja Panelu Ekspertów - Najważniejsze doniesienie dotyczące chłoniaków z ostatniego roku
Moderator: prof. dr hab. n. med. Sebastian Giebel
Uczestniczą: prof. dr hab. n. med. Anna Czyż, dr hab. n. med. Monika Długosz-Danecka, prof. NIO, prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, dr hab. n. med. Ewa Paszkiewicz-Kozik, prof. NIO, prof. dr hab. n. med. Krzysztof Giannopoulos, prof. dr hab. n. med. Wojciech Jurczak, prof. dr hab. n. med. Jan Maciej Zaucha

Jesteś zainteresowany? Zarejestruj się!

Aby wypełnić ten formularz, włącz obsługę JavaScript w przeglądarce.

Partnerzy