Skip to main content

Chłoniaki indolentne MZL/MW | Warsztaty PLRG

Chłoniaki indolentne MZL/MW | Warsztaty PLRG

15 marca 2024 r. odbędą się Warsztaty Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Pierwszy z proponowanych warsztatów nosi tytuł: Chłoniaki indolentne MZL/MW. Warsztat poprowadzą:

  • prof. dr hab. n. med. Ewa Lech-Marańda, konsultant krajowa w dziedzinie hematologii, dyrektor Instytutu Hematologii i Transfuzjologii,
  • prof. dr hab. n. med. Tomasz Wróbel, kierownik Kliniki Hematologii, Nowotworów Krwi i Transplantacji Szpiku Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza-Radeckiego we Wrocławiu,
  • prof. dr hab. n. med. Dariusz Wołowiec, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Hematologii i Transfuzjologii.

Program oraz link do rejestracji znaleźć można na stronie wydarzenia.

Zapraszamy do udziału.