Skip to main content

Chłoniaki indolentne FL/SLL | Warsztaty PLRG

Chłoniaki indolentne FL/SLL | Warsztaty PLRG

15 marca 2024 r. odbędą się Warsztaty Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków. Ostatni spośród proponowanych warsztatów będzie dotyczył chłoniaka grudkowego oraz chłoniaka z małych limfocytów.

Warsztat będzie poprowadzony przez:

  • dr hab. n. med. Ewę Paszkiewicz-Kozik, prof. NIO, z Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego, Centrum Onkologii – Instytutu im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie,
  • prof. dr. hab. n. med. Krzysztofa Giannopoulosa, Kierownika Zakładu Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Prezesa Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów,
  • dr n. med. Joannę Drozd-Sokołowską z Katedry i Kliniki Hematologii, Transplantologii i Chorób wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

Program oraz link do rejestracji znaleźć można na stronie wydarzenia.

Zapraszamy do udziału.