Skip to main content

Badania dla Pacjentów z Chłoniakiem Hodgkina w Polsce: Współpraca PLRG z Fondazione Italiana Linfomi

Badania dla Pacjentów z Chłoniakiem Hodgkina w Polsce: Współpraca PLRG z Fondazione Italiana Linfomi

Szanowni Państwo,

w najbliższym czasie PLRG planuje dołączyć do realizowanego przez grupę włoską, Fondazione Italiana Linfomi (FIL), badania “Prospective study on elderly (≥65 years) patients affected with classical Hodgkin Lymphoma undergoing Comprehensive Geriatric Assessment at diagnosis”.

Jest to prospektywne, obserwacyjne badanie, którego celem pierwszorzędowym jest stworzenie indeksu prognostycznego z wykorzystaniem skali całościowej oceny geriatrycznej dla nowo zdiagnozowanych pacjentów w wieku ≥65. roku życia, z klasyczną postacią chłoniaka Hodgkina.

Podczas ostatniego spotkania PLRG w Łodzi chęć udziału zadeklarowały liczne ośrodki w Polsce:

  • Narodowy Instytut Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie Warszawa [dr hab. n med. Ewa Paszkiewicz-Kozik]
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego [dr n med. Agnieszka Giza]
  • Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum Kraków [dr n med. Joanna Drozd- Sokołowska]
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie [dr n med. Marta Morawska]
  • Uniwersytet Medyczny w Łodzi [dr n med. Magda Witkowska]
  • Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku [lek. med. Michał Kurlapski]

Przy zaangażowaniu wszystkich ośrodków możliwa będzie rekrutacja ok. 30 pacjentów w skali roku.

Pozostałe Ośrodki zainteresowane udziałem w badaniu serdecznie zapraszamy do kontaktu mailowego przez sekretariat PLRG sekretariat@plrg.pl lub poprzez adres kurlapski@uck.gda.pl.