Skip to main content

Grupa Transplantacyjna lista aktualnych badań

Grupa Transplantacyjna lista aktualnych badań

Tomasz Czerw, Anna Czyż

1. Excellent survival after allogeneic haematopoietic cell transplantation in patients with relapsed or refractory Hogdkin lymphoma in the era of immunotherapy. Anna Czyż, Kateryna Filonenko, Anna Kopińska, Grzegorz Helbig, Anna Łojko, Lidia Gil, Małgorzata Ociepa, Tomasz Czerw, Maciej Majcherek, Tomasz Wróbel, Sylwia Bartyzel, Patrycja Mensah-Glanowska, Agnieszka Piekarska, Maria Bieniaszewska, Sebastian Giebel, Jan Maciej Zaucha, EBMT 2023 Poster.

2. Autologous hematopoietic cell transplantation for marginal zone lymphomas – multicenter analysis by the Polish Lymphoma Research Group, Joanna Drozd-Sokołowska, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka, Anna Kopińska, Elżbieta Sienkiewicz, Joanna Romejko-Jarosińska, Mariola Sędzimirska, Agnieszka Tomaszewska, Kateryna Filonenko, Grzegorz Helbig, Jan Maciej Zaucha, Grzegorz Basak, Sebastian Giebel, Tomasz Czerw, EBMT 2023 Poster. Przy współpracy z sekcją chłoniaków indolentnych.

3. Allo-HCT w PTCL, Małgorzata Sobczyk-Kruszelnicka (Gliwice), Tomasz Czerw, Joanna Drozd-Sokołowska, Patrycja Mensah-Glanowska, Agnieszka Piekarska, Anna Łojko-Dankowska, Anna Czyż, Sebastian Giebel, Przygotowanie streszczenia na PTHiT Katowice 2023.

4. Autotransplantacja komórek krwiotwórczych u chorych na chhłoniaka grudkowego, Anastazja Szlauer-Stefańska.

5. Treatment outcome of primary mediastinal B cell lymphoma after high dose chemotherapy with autologous hematopoietic cell transplantation. A study of the Polish Lymphoma Research Group, Joanna Romejko-Jarosińska, Ewa Paszkiewicz-Kozik, Małgorzata Krawczyk-Kuliś, Patrycja Mensah-Glanowska, Łukasz Targoński, Agnieszka Giza, Tomasz Czerw, Katarzyna Domańska-Czyż, Kseniya Kviatkouskaya, Paulina Magda, Włodzimierz Mendrek, Beata Ostrowska, Maria Saduś-Wojciechowska, Sebastian Giebel, Jan Walewski, EBMT Poster.

6. Transplantacja autologicznych komórek krwiotwórczych w leczeniu High Grade B Cell Lymphoma, Joanna Romejko-Jarosińska.

7. Auto-HSCT u chorych na pierwotne chłoniaki OUN, Anna Kopińska (Katowice).

8. Autologous hematopoietic cell transplantation with or without total body irradiation in newly diagnosed mantle cell lymphoma patients. A multicenter real-world analysis by Polish Lymphoma Research Group, Michał Szymczyk1*, Sebastian Giebel2, Wojciech Jurczak3, Joanna Romejko-Jarosińska1, Monika Długosz-Danecka3, Katarzyna Krawczyk4, Agnieszka Giza4, Tomasz Czerw2, Anna Czyż5, Anna Kopińska6, Joanna Drozd-Sokołowska7, Tomasz Wróbel5, Edyta Subocz8, Kazimierz Halaburda9, Ewa Chmielowska10, Włodzimierz Osiadacz1, Barbara Brzeska1, Ewa Paszkiewicz-Kozik1, Mieczysław Komarnicki11 and Jan Walewski1.