Slide 1
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków
Polish Lymphoma Research Group (PLRG)

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności zmierzającej do optymalizacji rozpoznawania chłoniaków i leczenia chorych na chłoniaki, szczególnie przez:
1) opracowywanie zaleceń dotyczących diagnostyki i leczenia chłoniaków
2) ustalanie programów badawczych dotyczących rozpoznawania i leczenia chłoniaków
3) prowadzenie wieloośrodkowych badań klinicznych
4) udzielanie istotnych informacji pacjentom chorym na chłoniaki
(...)

Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)
Wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T)

Agencja Badań Medycznych ogłosiła wyniki konkursu na opracowanie polskiej terapii adoptywnej (CAR/CAR-T). W najbliższych dniach zostanie podpisana umowa o dofinansowanie, która rozpocznie bezprecedensowy w historii Polski program rozwoju ultranowoczesnej terapii onkologicznej.

previous arrow
next arrow

LyFE


Lymphoma Forum of Excellence (LyFE) to interaktywny program adresowany do lekarzy hematologów i onkologów zajmujących się leczeniem chorych na chłoniaki. Program warsztatów, jest realizowany na całym świecie przy współpracy z wiodącymi ekspertami w zakresie leczenia chłoniaków. W Polsce warsztaty prowadzone są przez członków Polskiej Grupy Badawczej Chłoniaków.
 
Cele
Celem Lymphoma Forum of Excellence jest podnoszenie kwalifikacji lekarzy hematologów, patologów i onkologów leczących pacjentów chorych na chłoniaki. W Polsce program został wdrożony w 2006 roku przez Polską Grupę Badawczą Chłoniaków na rzecz upowszechniania wiedzy dotyczącej właściwej diagnostyki oraz optymalnego leczenia nowotworów układu chłonnego. Program szkoleń opracowywany jest pod kierunkiem doc. dr hab. med. Jana Walewskiego.
 
Warsztaty Lymphoma Forum of Excellence to:
·         przegląd aktualnych danych klinicznych i laboratoryjnych dotyczących diagnostyki i leczenia nowotworów układu chłonnego,
·         platforma wymiany doświadczeń uczestników związanych z leczeniem pacjentów,
·         forum dyskusyjne aktualnych problemów w zakresie optymalnego postępowania z pacjentami i racjonalnego stosowania terapii w leczeniu nowotworów układu chłonnego.
 
W ramach Lymphoma Forum of Excellence, edycja Polska odbyły się 3 spotkania na temat:
1. Diagnostyka i leczenia chłoniaków
2. Chłoniaki i białaczki o niskim stopniu złośliwości i chłoniak Hodgkina
3. Chłoniaki o wysokim stopniu złośliwości i szpiczak plazmocytowy
 
Program jest realizowany we współpracy z firmą Roche.

Login Form

Our website is protected by DMC Firewall!