Streszczenie Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych
Streszczenie Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych


(Good Clinical Practice - GCP)
 
 
Zasady GCP
 
Standardy określające sposób planowania i prowadzenia badania klinicznego, a także zasady monitorowania i nadzoru nad badaniem, zasady prowadzenia dokumentacji oraz sposób przeprowadzenia analizy danych i przekazywania wyników badań klinicznych w formie raportu.
 
 • Badania kliniczne prowadzone są zgodnie z zasadami etycznymi (Deklaracja Helsińska, 2000), zgodnie z ICH GCP i zgodnie z prawem
 • Korzyść dla chorego wynikająca z udziału w badaniu klinicznym winna przewyższać ryzyko z tym związane
 • Bezpieczeństwo i prawa chorego najważniejsze
 • Pełna informacja o badanym leku winna być dostępna dla badacza
 • Badania winny mieć istotny cel naukowy oraz zrozumiały, jasny protokół
 • Badanie winny być prowadzone całkowicie zgodnie z protokołem, zatwierdzonym przez Komisję Bioetyczną
 • Opieka medyczna nad uczestnikiem badania winna być sprawowana przez wykwalifikowanych lekarzy
 • Personel wykonujący badanie winien być przygotowany, doświadczony
 • Obowiązuje uzyskanie zgody chorego na udział w badaniu klinicznym przed włączeniem do badania
 • Uzyskane dane muszą być właściwie zapisane i przechowane, aby umożliwić sprawozdanie, wnioski, weryfikację danych
 • Należy zachować poufność danych
 • Badany lek winien być wyprodukowany, dostarczony do ośrodka, przechowywany i wydawany zgodnie GMP
 • Należy wdrożyć procedury zapewniające wysoką jakość we wszystkich aspektach prowadzonego badania
Więcej w pliku PDF:
Streszczenie Zasad Dobrej Praktyki Badań Klinicznych


© 2017 Polska Grupa Badawcza chłoniaków. All Rights Reserved.

Login Form

DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd