Polska Grupa Badawcza Chłoniaków

 

Uchwała w sprawie: wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.

Uchwała nr 8/2007
 
z dnia 27 października 2007 r.
 
 
w sprawie: wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
 
Na podstawie § 20 ust.1 pkt g Statutu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
Ustala się wysokość rocznej składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków w wysokości 10 zł. ( dziesięć złotych), płatne Skarbnikowi Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków.
 
§ 2.
Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.
Tym samym podjęta została uchwała o wysokości składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Protokolant                                                        Przewodniczący
Mgr Ewa Kępska                                      Doc. dr hab. med. Jan Walewski
© 2017 Polska Grupa Badawcza chłoniaków. All Rights Reserved.
Our website is protected by DMC Firewall!