Polska Grupa Badawcza Chłoniaków

 

Uchwała w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków na kadencję 2007 - 2012.

Uchwała nr 5/2007
 
z dnia 27 października 2007 r.
 
 
w sprawie: wyboru Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków na kadencję 2007 - 2012.
 
Na podstawie § 20 ust.1 pkt e Statutu Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków, uchwala się, co następuje:
 
§ 1.
W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków w kadencji 2007 – 2012 wchodzą:
 
1. Andrzej HELLMANN
2. Wiesław WIKTOR-JĘDRZEJCZAK
3. Andrzej LANGE
§ 2.
Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.
Tym samym podjęta została uchwała o wyborze Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Protokolant                                                        Przewodniczący
Mgr Ewa Kępska                                      Doc. dr hab. med. Jan Walewski
© 2017 Polska Grupa Badawcza chłoniaków. All Rights Reserved.
Our website is protected by DMC Firewall!