Polska Grupa Badawcza Chłoniaków

 

Uchwała w sprawie: powołania Stowarzyszenia pod nazwą „Polska Grupa Badawcza Chłoniaków”/„Polish Lymphoma Research Group”.

Uchwała nr 1/2007
 
z dnia 27 października 2007 r.
 
w sprawie: powołania Stowarzyszenia pod nazwą „Polska Grupa Badawcza Chłoniaków”/Polish Lymphoma Research Group”.
 
§ 1.
Grupa osób reprezentujących szereg ośrodków hemato-onkologicznych w Polsce, przez wiele lat współpracujących w zakresie rozpoznawania, leczenia i prowadzenia badań klinicznych dotyczących chorych na chłoniaki postanawia utworzyć stowarzyszenie pod nazwą
 
Polska Grupa Badawcza Chłoniaków”/
„Polish Lymphoma Research Group”
 
§ 2.
Stowarzyszenie, o którym mowa powyżej jest dobrowolnym, samorządnym i niezależnym zrzeszeniem o celach niezarobkowych.
 
§ 3.
Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, a jego siedziba mieści się w Warszawie (02-781) przy ul. W.K. Roentgena 5.
 
§ 4.
Stowarzyszenie powstało na czas nieograniczony i działać będzie na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach ( Dz. U. z 1989 r., Nr 20, poz. 104) oraz Statutu Stowarzyszenia w brzmieniu przyjętym na spotkaniu.
 
§ 5.
Za przyjęciem uchwały głosowały wszystkie osoby obecne na zebraniu.
Tym samym podjęta została uchwała o powołaniu Stowarzyszenia pod nazwą Polska Grupa Badawcza Chłoniaków.
 
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
Protokolant                                                        Przewodniczący
Mgr Ewa Kępska                                      Doc. dr hab. med. Jan Walewski


 
© 2017 Polska Grupa Badawcza chłoniaków. All Rights Reserved.
DMC Firewall is a Joomla Security extension!